Włodarczyk szkolenia

Inne usługi specjalistyczne

 

Prowadzący firmę posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, ale nie tylko. Może okazać się zatem pomocny w innych zagadnieniach związanych z branżą paliwową, koncesjami na obrót paliwami, transportem towarów wymagających zgłoszenia do systemu SENT itp.

Szkolenia dla kandydatów na doradców DGSAinne szkolenia i usługi

INNE SZKOLENIA I USŁUGI

Doradztwo DGSA, kursy ADR dla kierowców i szkolenia kończące się egzaminem przeprowadzanym przez Transportowy Dozór Techniczny w zakresie urządzeń NO to główna działalność naszej firmy. Ale z uwagi na duże doświadczenie świadczymy również nietypowe usługi doradcze związane z prowadzeniem stacji paliw, obrotem paliwami, dozorem technicznym, zgłaszaniem przewozów do systemu SENT, czy koncesjami na obrót paliwami przyznawanymi przez Urząd Regulacji Energetyki. 

Zdarza się nam również prowadzić szkolenia dotyczące napełniania zbiorników samochodowych gazem LPG, albo butli gazowych.

KURS DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW DGSA

       Osoba, która chce uzyskać uprawnienia doradcy DGSA musi posiadać m.in. wyższe wykształcenie i musi ukończyć „kurs dla kandydata na doradcę DGSA”. Takie kursy od czasu do czasu prowadzimy. Zazwyczaj są to kursy organizowane dla jednej, lub dwóch osób, bowiem zainteresowanie takimi kursami nie jest duże. Najliczniejsza grupa liczyła sobie 4 osoby. Zgodnie z programem kurs trwa 44 godziny. Harmonogram ustalamy indywidualnie, tak żeby optymalnie przygotować do egzaminu. Dobre przygotowanie do egzaminu wymaga również pracy indywidualnej. Osoby które odnawiają uprawnienia doradcy również mogą umawiać się na indywidualne konsultacje. W przypadku tego typu kursów, bądź konsultacji ceny uzgadniane są indywidualnie i zależą od tego czy kurs prowadzony jest dla grupy osób, czy indywidualnie.