WŁODARCZYK SZKOLENIA

SZKOLENIA TDT (NO)

 

Osoby które chcą obsługiwać urządzenia do napełniania opróżniania cystern, muszą zdać egzamin przeprowadzany przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT).

 

szczegółyterminy i ceny

KURS NO

Z przepisów dotyczących dozoru technicznego wynika, że osoby, które chcą napełniać lub opróżniać cysterny muszą uzyskać dodatkowe zaświadczenia kwalifikacyjne. Otrzymuje się je na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu przeprowadzanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Osoba posiadająca uprawnienia ADR w zakresie przewozu w cysternach, może towary niebezpieczne w cysternie przewozić, ale nie może cystern napełniać, ani opróżniać. Do tego potrzebne są dodatkowe uprawnienia w zakresie tak zwanych urządzeń  NO (nalewaków). Zakres szkolenia przygotowującego do egzaminu częściowo pokrywa się z kursem specjalistycznym ADR, ale pojawia się tutaj szereg nowych elementów, które trzeba poznać.

Egzamin jest dwuczęściowy. Najpierw zdaje się egzamin teoretyczny w naszym ośrodku szkolenia, a druga część – tak zwana część praktyczna – odbywa się na stanowisku do napełniania/opróżniania cystern.

TERMINY I CENY

Szkolenia tego typu są organizowane w naszym ośrodku niezbyt często, przeważnie raz w miesiącu. Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane są co prawda na 5 lat, czyli tak jak zaświadczenia ADR, ale w odróżnieniu od egzaminów ADR, te uprawnienia można odnawiać bez konieczności zdawania nowego egzaminu. Dlatego szkoleń NO jest zdecydowanie mniej Jedynym warunkiem przedłużenia ważności zaświadczenia jest obsługa takich urządzeń w ciągu 3 lat w poprzednich 5 latach.

Kolejny termin szkolenia nie jest jeszcze ustalony. Zapewne szkolenie odbędzie się w styczniu 2023 roku. O dokładnym terminie powiadomimy z wyprzedzeniem. Można telefonicznie lub mailowo zgłaszać zainteresowanie. Będziemy wtedy w kontakcie.

Cena za kurs wraz z egzaminem kształtowała się w 2022 roku na poziomie 750 zł. W 2023 roku zapewne wzrośnie. Znaczącym składnikiem ceny jest opłata egzaminacyjna wraz z opłatą za pełnomocnictwo, Cena egzaminu zależy od średniego poziomu wynagrodzenia w poprzednim roku, a wynagrodzenia w Polsce poszły w górę. W 2022 roku opłaty związane z egzaminem wynosiły około 250 zł.

Kurs trwa co najmniej dwa dni. Zazwyczaj szkolenia są w sobotę i niedzielę a egzamin w poniedziałek. Egzamin zazwyczaj rozpoczyna się o godzinie 8, a całość wraz z egzaminem praktycznym kończy się mniej więcej o 11 (na egzamin praktyczny trzeba dojechać)

Program i rodzaje kursów NO

Program kursu obejmuje 6 podstawowych tematów:

1. przepisy dotyczące dozoru technicznego

2. omówienie właściwości przeładowywanych materiałów

3. omówienie budowy cystern, w tym armatury i urządzeń zabezpieczających

4. omówienie systemów napełniania/ opróżniania cystern

5. budowa i wymagania dla urządzeń NO

6. podstawowe zasady związane z obsługą urządzeń NO, bezpieczeństwo pracy, zagrożenia

Istnieją dwa podstawowe rodzaje uprawnień dla urządzeń NO. W przypadku gdy urządzenia te służą do przeładunku materiałów niebezpiecznych według przepisów ADR to kurs realizowany jest dla wybranych klas towarów. Najczęściej kurs odbywa się dla urządzeń do przeładunku materiałów niebezpiecznych zaliczanych do klasy 2 i 3 czyli dla gazów i materiałów ciekłych zapalnych obejmujących m.in paliwa. Ale może to być również kurs w zakresie urządzeń do materiałów innej klasy na przykład klasy 8 lub 9 według ADR. Zaświadczenia kwalifikacyjne trzeba również posiadać w przypadku, gdy załadunek/rozładunek dotyczy materiałów niezaliczanych do niebezpiecznych jeżeli odbywa się pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara. Czyli takie uprawnienia trzeba posiadać w przypadku np. cementonaczep, silosów transportowych do paszy, nawozów, mąki itp. To osobny typ uprawnień.