WŁODARCZYK SZKOLENIA

SZKOLENIA ADR DLA KIEROWCÓW
Terminy najbliższych kursówZgłoszenie na Kurs

SZKOLENIA ADR ŁÓDŹ

Zapraszam na szkolenia ADR, dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Prowadzimy kursy w zakresie podstawowym i specjalistyczne w zakresie przewozu w cysternach, oraz – choć rzadko – w zakresie przewozu towarów wybuchowych lub promieniotwórczych.

Zdawalność w moim ośrodku jest bardzo dobra, choć egzaminy bardzo proste nie są. W ostatnim czasie pytania jakie się pojawiają na egzaminie są nieco trudniejsze w porównaniu z latami poprzednimi. Ale po to jest szkolenie, żeby wszyscy się dobrze do egzaminu przygotowali. Egzamin podstawowy to 30 pytań, z których 20 trzeba rozwiązać poprawnie. Na ostatnim egzaminie wszyscy, którzy do niego przystąpili zrobili tylko po trzy błędy. Są i takie osoby, które nie robią żadnego błędu zarówno z części podstawowej jak i specjalistycznej.

Mamy wiele pomocy dydaktycznych ułatwiających zrozumienie omawianych tematów i pomocnych w czasie egzaminu. Jest też na sali cysterna szkoleniowa wyposażona w kompletną armaturę, taką jak w normalnej cysternie. Jest wyposażona we wszystkie zawory, układ tak zwanego „wahadła gazowego” i można zobaczyć jak to wszystko działa. Do cysterny można podłączyć głowicę załadowczą – taką jak w bazie paliw. Jest to bezcenna pomoc szkoleniowa, być może jedyna taka w Polsce.

Z ważnych powodów osobistych w najbliższych miesiącach kursy nie będą się odbywały

Ceny Naszych Kursów

Aktualna cena wynosi obecnie 450 zł dla kursu podstawowego i 400 dla kursu specjalistycznego (przewóz w cysternach)

Dla osób, które będą robiły równocześnie dwa szkolenia (w zakresie podstawowym i w cysternach) cena będzie wynosić tylko 750 zł.

Za wydruk świadectwa wpłaca się jeszcze 50,50 do Wytwórni Papierów Wartościowych. Ta wpłata może być zrealizowana przeze mnie, więc wówczas trzeba dopłacić do wyżej podanych cen jeszcze 50,50. Osoba która robi kurs podstawowy i w cysternach 50,50 zł płaci tylko raz.

Zawsze będziemy przy tym stosować system rozsądnych upustów:

– dla firm stale współpracujących,

– przy zgłoszeniu grupy osób,

– w przypadku osób zapisujących się równocześnie na kurs obsługi nalewaków cystern i w podobnych sytuacjach.

Dla kursów specjalistycznych w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 i 7 i dla kandydatów na doradców ADR ceny będą ustalane na bieżąco w przypadku zainteresowania tymi kursami

Zgłoszenie na kurs

Zgłoszenie na kurs najlepiej składać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Po wydrukowaniu i wypełnieniu oraz po zeskanowaniu lub sfotografowaniu formularz proszę przesłać e-mailem na adres kontakt@wlodarczyk-szkolenia.pl.

Można również dokonać wstępnego zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@wlodarczyk-szkolenia.pl lub sms-em, na numer telefonu 668-243-668, w której będą  tylko następujące podstawowe dane kontaktowe:

– Imię i nazwisko

– data kursu i zakres (podstawowy albo z cysternami)

– Numer Telefonu + ewentualnie adres e-mail

W dniu rozpoczęcia kursu będzie trzeba uzupełnić formularz zgłoszeniowy. Płatność za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. Płatność gotówką, kartą płatniczą lub przelewem. Ten ostatni wymóg – płatności w dniu rozpoczęcia kursu – nie dotyczy pracowników z firm współpracujących. W tym przypadku możliwy jest dwutygodniowy termin płatności po zakończeniu kursu. W niektórych przypadkach może być wymagana zaliczka płatna gotówką lub przelewem na konto. Numer konta:

89 2490 0005 0000 4500 7561 1149 odbiorca Towary Niebezpieczne Stanisław Włodarczyk Łódź

Jak do nas trafić

Zamieszczam poniżej mapę z Google Maps z naniesionymi dodatkowymi oznaczeniami. Dalej jest zdjęcie budynku i dwa zdjęcia sali szkoleniowej. Budynek, w którym jest sala szkoleniowa znajduje się się na dużym terenie po zakładach Widzewska Manufaktura (WIMA), które upadły, a na ich gruzach powstało wiele nowych firm. Cały teren ma adres: Łódź Aleja Józefa Piłsudskiego 135 lub 133. Trzeba wjechać bramą przy czerwonym, czteropiętrowym budynku biurowym oznaczonym numerem 133D. Po lewej stronie jest ogrodzenie z kolorowymi reklamami odgradzające teren budowy (modernizacji dawnego budynku fabrycznego) Budynek z salą szkoleniową jest po lewej stronie, 140 metrów od wjazdu, tuż za kończącym się ogrodzeniem. Sala szkoleniowa jest na drugim piętrze i ma numer 04. Przy wejściu jest domofon, na którym trzeba wybrać 0 i 4

Po drugiej stronie Alei Piłsudskiego jest stacja paliw SHELL i nieco dalej centrum handlowe „Tulipan”. Szkolenia są oczywiście w budynku oznaczonym na planie napisem ADR. Klikając na plan otworzy się dokładniejsza jego wersja.

Kliknij aby powiększyć

Rodzaje kursów ADR

Kurs podstawowy ADR muszą ukończyć wszystkie osoby zajmujące się przewozem towarów niebezpiecznych. Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym uprawnia do pracy w charakterze kierowcy ADR z wyjątkiem:

  • przewozu towarów należących dla klasy 1 (towary wybuchowe)
  • przewozu towarów należących do klasy 7 (towary promieniotwórcze)
  • przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach

Aby zdobyć uprawnienia w tych trzech przypadkach trzeba ukończyć szkolenie specjalistyczne, osobne dla każdego z tych przypadków i nalezy zdać z tego zakresu egzamin. Nie można jednak przystąpić do egzaminu specjalistycznego nie mając uprawnień w zakresie podstawowym. Jeśli na przykład ktoś ma uprawnienia podstawowe kończące się za trzy lata i chce rozszerzyć swoje upranienia na przewóz w cysternach to może to zrobić. Musi ukończyć kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach i zdać egzamin. Uprawnienia dla cystern zostaną mu przyznane wyłącznie na trzy lata czyli do terminu ważności uprawnień podstawowych.

Kurs przedłużający ważność posiadanego świadectwa można skończyć w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin ważności zaświadczenia ADR. Przedłużenie jest na kolejnych 5 lat licząc od daty ważności poprzedniego świadectwa. Warto zatem nie czekać na ostatnią chwilę.

Przykład – ktoś ma uprawnienia ważne do 30 listopada 2023. W styczniu 2023 ukończy kolejny kurs i zda egzamin. Uprawnienia kierowcy ADR będą przedłużone do 30 listopada 2028 roku.

Wymagania dla kandydatów

Uczestnicy szkolenia muszą:

  • mieć ukończone 21 lat
  • spełniać wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy

Wymagane dokumenty:

– dowód osobisty,

– prawo jazdy – wystarczy nawet prawo jazdy kategorii B

–  kserokopia posiadanego (aktualnego) zaświadczenia ADR – dla osób przedłużających świadectwo

–  fotografia spełniająca poniższe wymagania:

Należy zamieścić we wskazanym miejscu kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia formularza. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy,  pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.”,

Egzamin w zakresie przewozu w cysternach, w zakresie klasy 1 według ADR i klasy 7 według ADR jest możliwy w przypadku posiadania ważnych uprawnień ADR w zakresie podstawowym. Czyli na przykład odnowienie uprawnień uprawniających do przewozu w cysternach wymaga ukończenia szkolenia w zakresie podstawowym, zdania egzaminu w zakresie podstawowym, ukończenie szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu w cysternach i zdania egzaminu w tym zakresie.

Materiały szkoleniowe

Poniżej są udostępnione materiały szkoleniowe, z których korzysta się na zajęciach. Dostęp do materiałów mają uczestnicy szkolenia, którzy  otrzymują hasło niezbędne do otwarcia plików. 

Materiały szkoleniowe dla kursu w zakresie podstawowym
Materiały szkoleniowe dla kursu specjalistycznego w zakresie przewozu w cysternach
Materiały w „żółtych okładkach”

Aktualna instrukcja pisemna ADR

Klikając na poniższy przycisk otwiera się strona z aktualną instrukcją pisemną ADR w języku polskim. Wzór instrukcji podany jest w przepisach ADR. Jest taki sam zarówno przy przewozie w sztukach przesyłki jak i przy przewozie w cysternach, czy luzem. Jest taki sam niezależnie od rodzaju towarów niebezpiecznych jakie się przewozi. Za przekazanie instrukcji kierowcy odpowiada przewoźnik, a nie nadawca. Instrukcja musi być wyłącznie w języku zrozumiałym przez członka załogi pojazdu. Można ją ściągnąć i wydrukować. Ważne, żeby wydruk był w kolorze.

TESTY DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA

01. Testy w zakresie podstawowym ADR

Egzamin w zakresie podstawowym muszą zdać wszystkie osoby, które zamierzają przewozić towary niebezpieczne, niezależnie w jaki sposób, czy w sztukach przesyłki, luzem czy w cysternach. Na egzaminie jest 30 pytań, na każde pytanie jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Można zrobić 10 błędów

02. Testy w zakresie specjalistycznym - przewóz w cysternach

Ten test zdają osoby, które zamierzają przewozić towary niebezpieczne w cysternach. Test zdaje się tylko w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie podstawowym. Pytań jest 18 i też tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Można zrobić 6 błędów

03. Odpowiedzi do testów

Odpowiedzi do testów są w formie tabel – osobnej dla części podstawowej i osobnej tabeli do części specjalistycznej. Pliki można otworzyć w programie word. Do otwarcie niezbędna jest znajomość hasła. Uczestnicy szkolenia otrzymują hasło do plików w czasie szkolenia.