Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | Doradztwo DGSA

Doradztwo DGSA

DORADZTWO DGSA - W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRZEWOZIE DROGOWYM MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Każde przedsiębiorstwo, które choć raz w roku bierze udział w operacjach związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych, czyli jest nadawcą, przewoźnikiem lub odbiorcą materiałów niebezpiecznych (według przepisów ADR) musi nawiązać współpracę z osobą posiadającą uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przy przewozie materiałów niebezpiecznych tzw. doradcą DGSA. Może to być zatrudnienie na część etatu, umowa cywilno-prawna lub umowa między firmami. Niespełnienie tego warunku to obligatoryjna kara w wysokości 5000 zł. Wynika to z aktów prawnych, do których linki znajdują się obok. Jednym z obowiązków przedsiębiorstwa biorącego udział w przewozie materiałów niebezpiecznych jest sporządzenie rocznego sprawozdania z tego zakresu. Sprawozdanie musi podpisać doradca DGSA. Niezłożenie sprawozdania w terminie również oznacza wysoką karę w wysokości 5000 zł.