Włodarczyk szkolenia

O firmie

 

Firma została założona w 2010 i jest prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej przez Stanisława Włodarczyka, który od 2003 roku posiada uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie drogowego przewozu towarów niebezpiecznych DGSA. Ale kontakt z tematyką związaną z przewozem towarów niebezpiecznych, cysternami do przewozu towarów niebezpiecznych, ciśnieniowymi zbiornikami transportowymi, dozorem technicznym nad urządzeniami technicznymi, czy stacjami paliw trwa nieprzerwanie od 25 lat. Od 2004 roku właściciel przedsiębiorstwa, jako wykładowca, współpracował z wieloma ośrodkami szkolenia. Obecnie prowadzi szkolenia pod własną marką, w tym szkolenia ADR. Jako doradca DGSA współpracuje z wieloma firmami – głównie prowadzącymi transport paliw, choć nie tylko. Więcej informacji na temat firmy poniżej

01. KOMPETENCJE

Uprawnienia doradcy DGSA, Wpis do rejestru firm prowadzących szkolenia ADR i DGSA, uzgodnione programy szkoleń z Transportowym Dozorem Technicznym w zakresie urządzeń NO

02. DOŚWIADCZENIE

Ponad 25 lat doświadczenia, uprawnienia doradcy DGSA od 2003 roku, prowadzenie szkoleń jako wykładowca zatrudniany przez inne podmioty i pod własną firmą od 2004 roku

03. RZETELNOŚĆ

Poważne, rzetelne i odpowiedzialne podejście do realizowanych zadań powoduje, że grono stałych klientów ciągle się powiększa, a osoby odnawiające uprawnienia do nas wracają

INFORMACJE O PROWADZĄCYM FIRMĘ

       Kilka słów o sobie. Ukończyłem Wydział Fizyki na Uniwersytecie Łódzkim i po 12 latach pracy w Instytucie Włókien Chemicznych rozpocząłem pracę w prywatnej spółce PPHU „OKTAN” Miodek Sp. Jawna, z którą związany byłem przez 28 lat do końca listopada 2021 roku. Jako osoba mająca istotny wpływ na zarządzanie w tej firmie, brałem ciągły udział w realizacji wielu trudnych tematów związanych z usługami technicznymi i transportem towarów niebezpiecznych. Spółka od 1997 roku prowadzi usługi podlegające kontroli  Transportowego Dozoru Technicznego, Wojskowego Dozoru Technicznego i Urzędu Dozoru Technicznego. Klientami spółki są Jednostki Wojskowe, firmy transportowe korzystające z cystern, firmy prowadzące stacje paliw itp. Badania, naprawy i modernizacje cystern, zbiorników magazynowych na materiały ciekłe zapalne, próby szczelności, przewóz materiałów niebezpiecznych, badania samochodowych zbiorników LPG to zakres usług realizowanych przez Spółkę z moim bardzo dużym udziałem.

     Od 2004, po uzyskaniu uprawnień jako doradca DGSA w zakresie przewozów drogowych towarów niebezpiecznych, pracując w dalszym ciągu w Spółce „OKTAN”, prowadziłem  równolegle szkolenia jako wykładowca zatrudniany przez różne ośrodki szkoleniowe.  Własna działalność gospodarcza rozpoczęta w 2010 roku była kontynuacją działalności prowadzonej wcześniej, w innych ramach organizacyjnych. Własna firma to materiały szkoleniowe na najwyższym poziomie i szkolenia prowadzone przy wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych. Od 2010 roku rozszerzał się również krąg firm, z którymi nawiązywałem współpracę jako doradca DGSA. Od lipca 2016 rozszerzyłem działalność szkoleniową o prowadzenie kursów ADR.

 

KOMPETENCJE

       Wieloletnie doświadczenie nabyte podczas dotychczasowej działalności prowadzącego  potwierdza posiadanie przez niego odpowiednich kompetencji zawodowych. Szczegóły w zakładce INFORMACJE O PROWADZĄCYM FIRMĘ . Odpowiednia wiedza i doświadczenie to jedno, ale kompetencje muszą mieć formalne potwierdzenie wystawione przez nadzorujące urzędy. Poniżej zamieszczone zostały kolejno:

– ostatnie uprawnienia doradcy DGSA

– dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR

– dokumenty potwierdzające uzgodnienie programów szkolenia przez Transportowy Dozór Techniczny

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DORADCY W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH DGSA

WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KURSY ADR

PROGRAMY SZKOLEŃ UZGODNIONE PRZEZ TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE

       Wysoki poziom prowadzonych szkoleń zapewnia nie tylko posiadana wiedza i zatwierdzone przez różne urzędy programy, ale niezmiernie ważne jest doświadczenie. Kontakt ze słuchaczami jest niezmiernie cenny dla wykładowcy. Główny strumień informacji płynie od wykładowcy w stronę uczestników szkolenia, ale nie do przecenienia jest to, co wykładowca może usłyszeć od słuchaczy. Na tej podstawie można doskonalić materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne i wyświetlane prezentacje. Doświadczenie szkoleniowe w naszym przypadku jest wyjątkowe. Od 2004 do 2010  roku prowadzący firmę współpracował jako wykładowca z wieloma ośrodkami szkolenia:

– AUTO-BIS Marcin Dębowski Tomaszów Mazowiecki
– Agencja Usług Oświatowych L-MOT Spółka z o.o. Piotrków Trybunalski
– Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
– „Nasza Era” Centrum Szkoleń i Rozwoju s.c., Żyrardów
– Ośrodek Szkoleniowy Dokształcania i Doskonalenia Kadr „ANPO: s.c. Piotrków Tryb.
– Przewóz Towarów Niebezpiecznych Doradztwo i Szkolenia Edward Salamon, Łódź
– Przewóz Towarów Niebezpiecznych Doradztwo i Szkolenia Piotr Salamon, Łódź
– Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Łódź
– Zakład Doskonalenia Zawodowego, Łódź
– Zakład Doskonalenia Zawodowego, Łowicz
– Zakład Doskonalenia Zawodowego, Piotrków Trybunalski
– Zakład Doskonalenia Zawodowego, Skierniewice
 
       Po 2010 roku szkolenia prowadzone są nieprzerwanie już pod własną marką.

RZETELNOŚĆ

       Podchodzimy z najwyższą starannością do świadczonych usług, dlatego grono stałych klientów ciągle się powiększa. Są to głównie firmy zajmujące się przewozami cysternowymi, firmy znane i szanowane. Niektóre przedsiębiorstwa korzystają z naszych usług w zakresie doradztwa DGSA już blisko 20 lat. Nie było też przypadku, żeby jakaś firma wypowiedziała umowę doradztwa, żeby podpisać umowę z inną firmą. W każdym miesiącu opracowywane są i przekazywane do współpracujących firm materiały przypominające o najważniejszych zasadach obowiązujących przy przewozie towarów niebezpiecznych, informujące o zmianach przepisów.

      Uczestnicy szkoleń to zazwyczaj osoby indywidualne, ale istnieją również firmy, którzy od lat przysyłają swoich pracowników na szkolenia. Największą z nich jest firma Veolia Energia Łódź S.A. zarządzająca łódzkimi elektrociepłowniami. Uprawnienia ADR trzeba odnawiać co 5 lat i z zadowoleniem obserwujemy, ze osoby, które były na szkoleniu pięć lat wcześniej wracają. Poniżej wykaz największych firm, będących odbiorcami usług szkoleniowych.

  • ORLEN Południe S.A. – Rafineria Trzebinia
  • AmeriGas Łódź ul. Dostawcza 3
  • Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Zakład w Łodzi,
  • Dalkia Spółka z o.o. w Łodzi,
  • Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna
  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
  • Jednostka Wojskowa 4392 w Nowym Glinniku,
  • Jednostka Wojskowa 1158 w Łasku.
  • Organika-Cars Spółka Akcyjna Łódź

Firma brała również aktywny udział w szkoleniu organizowanym przez Transportowy Dozór Techniczny dla pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

KILKA LICZB

Liczba firm - stałych odbiorców usług

Lata praktyki

Szacunkowa liczba przeszkolonych osób

Stanisław Włodarczyk

Właściciel

Uprawnienia doradcy DGSA od 2003 roku. Aktualny numer zaświadczenia 1620/2017