Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | O firmie

O firmie

 

     Firma została założona w 2010 roku, a więc działa już dziewiąty rok. Mój kontakt z tematyką związaną z przewozami towarów niebezpiecznych, cysternami, szkoleniami ADR. dozorem technicznym trwa znacznie dłużej. Uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA) uzyskałem w 2003 roku i od tego czasu takie obowiązki w różnych firmach pełnię.  Firma, z którą jestem związany zawodowo od 1993 roku - PPHU „Oktan” Miodek Andrzej, Miodek Małgorzata Spółka Jawna, www.oktan-miodek.pl, od 1997 roku prowadzi usługi podlegające kontroli  Transportowego Dozoru Technicznego, Wojskowego Dozoru Technicznego i Urzędu Dozoru Technicznego. Badania, naprawy i modernizacje cystern, zbiorników magazynowych na materiały ciekłe zapalne, próby szczelności, przewóz materiałów niebezpiecznych, badania samochodowych zbiorników LPG to usługi, które są przez „Oktan” i przeze mnie osobiście realizowane na bieżąco.

     Od 2003 prowadzę również szkolenia jako wykładowca zatrudniany przez różne ośrodki szkoleniowe. Przygotowałem do trudnego egzaminu już setki osób i z satysfakcją powiem, że przygotowałem dobrze. Własna firma jest kontynuacją działalności prowadzonej wcześniej, w innych ramach organizacyjnych. Własna firma to materiały szkoleniowe na najwyższym poziomie i szkolenia prowadzone przy wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują bogato ilustrowane, obszerne materiały szkoleniowe, a firmy współpracujące comiesięczne opracowania na tematy związane z przewozem towarów niebezpiecznych. 

    Firma od lipca 2016 roku prowadzi szkolenia ADR. Organizujemy szkolenia najczęściej co dwa tygodnie, najczęściej w systemie weekendowym - początek szkolenia w piątek, zakończenie w poniedziałek. Egzamin w poniedziałek lub we wtorek. 

    Zapraszam