Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | Uzgodnione programy szkoleń

Uzgodnione programy szkoleń

      Szkolenia ADR są prowadzone na zasadach wynikających z przepisów ADR, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych i na podstawie rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Programy podlegają kontroli Urzędu Maarszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

      Szkolenia w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych prowadzone są na podstawie programów uzgodnionych z odpowiednimi jednostami dozoru technicznego. Obowiązek uzgodnienia programów wynika z Ustawy z dnia 21.12.2000 roku o dozorze technicznym. (Dz.U. Nr 122 z 2000 roku poz. 1321 z późniejszymi zmianami).

      Programy szkolenia są uzgadniane na okresy dwuletnie. Pierwsze programy zostały uzgodnione w 2010 roku, a ostatnie w 2018 roku. Poniżej znajduje się link do pisma uzgadniającego programy szkoleń i pierwsze strony uzgodnionych programów 

uzgodnione bieżące programy szkoleń