Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | SZKOLENIE SENT OPAŁOWY

SZKOLENIE SENT OPAŁOWY

SZKOLENIE „SENT OPAŁOWY” to szkolenie na temat zmian w ustawie dotyczącej monitorowania przewozów. Zastrzony został nadzór nad przewozami oleju opałowego i wprowadzone zostały poważne zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. 

Najbliższe szkolenie odbędzie się 20 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) godzina 16:00. Ilość miejsc ograniczona. 

    

Ustawa o monitorowaniu przewozów została 19 lipca 2019 roku poważnie zmieniona poprzez uchwalenie przez Sejm ustawy o zmianie ustawy. Monitorowaniem zostanie objęty każdy przewóz oleju opałowego, niezależnie od rodzaju podmiotu odbierającego i niezależnie od przewożonej ilości.

Wprowadza się dodatkowo poważne zmiany w ustawie akcyzowej i w innych ustawach.

Najważniejsze zmiany

  • Objęcie systemem monitorowania wszystkich lub prawie wszystkich przewozów oleju opałowego, w tym do osób fizycznych, i innych podmiotów, które wcześniej nie były objęte monitorowaniem (policja, wojsko, parafie) w tym w ilościach mniejszych niż 500 litrów
  • Objęcie systemem monitorowania również obrotu olejem opałowym – obrotu który jest niezwiązany z przewozem
  • Wprowadzenie nowych definicji: „podmiot sprzedający”, „podmiot nabywający”, „pośredniczący podmiot olejowy” i „zużywający podmiot olejowy”
  • Uzależnienie stosowania obniżonej stawki akcyzy na olej opałowy od spełnienia wymagań zapisanych w ustawie SENT
  • Zastąpienie oświadczeń papierowych o zużyciu oleju opałowego na cele grzewcze oświadczeniami składanymi w systemie PUESC i likwidacja zestawień miesięcznych
  • Wprowadzenie obowiązku rejestracji wszystkich stacjonarnych miejsc zużycia oleju opałowego (adres, dane geolokalizacyjne, typ urządzenia, planowane zużycie roczne) i wszystkich urządzeń grzewczych przenośnych
  • Wprowadzenie kar za niezamknięcia SENT-ów ale tylko dla odbiorców oleju opałowego
  • Wprowadzenie nowej kary 100.000 zł za skierowanie oleju opałowego do innego miejsca niż podane w zgłoszeniu

USTAWA wprowadza okres przejściowy do 31 marca 2020 roku, ale jest to zapis zawiły i trzeba do tego zapisu podchodzić z dużą ostrożnością. Błędne postępowanie po wejściu ustawy w życie to nie tylko groźba kar wynikających z ustawy SENT, ale również groźba zapłaty wyższej stawki akcyzy. Firmy prowadzące obrót olejem opałowym i podmioty zużywające olej opałowy będą musiały złożyć w urzędzie skarbowym tak zwane „zgłoszenie rejestracyjne uproszczone” i będzie to można zrobić już od następnego dnia po opublikowaniu ustawy.

W czasie szkolenia te wszystkie tematy zostaną szczegółowo omówione, a dodatkowo każdy z uczestników szkolenia otrzyma obszerne materiały szkoleniowe. 

Zapraszam

Stanisław Włodarczyk