Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW DGSA

SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW DGSA

Prowadzimy szkolenia dla kandydatów na doradców zgodnie z programem wymaganym przez przepisy. Kurs trwa  wówczas 44 godziny i jest pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego. Kończy się wydaniem świadectwa o ukończeniu kursu, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu państwowego.

Organizujemy również indywidualne konsultacje dla osób pragnących odnowić uprawnienia doradcy. Liczba godzin jest wówczas uzgadniana z zainteresowaną osobą.

Najbliższe szkolenie dla kandydatów na doradcę DGSA rozpoczyna się 16 maja 2018 roku.

Kurs zakończy się 18.06.2018 i będzie można jeszcze przystąpić do egzaminu w ostatnim terminie przed wakacjami 26.06.2018 roku w Warszawie.

Harmonogram szkolenia jest następujący:

Część ogólna – 24 godziny

16 maja środa, 17 maja czwartek, 22 maja poniedziałek 23 maja wtorek 24 maja czwartek, 29 maja wtorek, 30 maja środa i 4 czerwca - poniedziałek w godzinach od 17:00 do 20:00

 Część specjalistyczna w zakresie przewozu drogowego – 16 godzin

5 czerwca wtorek, 7 czerwca czwartek, 12 czerwca wtorek, 13 czerwca środa, 14 czerwca czwartek, w godzinach od 17:00 do 20:00 oraz 15 czerwca poniedziałek w godzinach od 17:00 do 18:00

Konsultacje – 4 godziny 

15 czerwca poniedziałek 18:00 do 20:00, oraz 18 czerwca wtorek od 17:00 do 19:00

Kurs na pewno się odbędzie, Cena 2500 zł