Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | Rozporządzenie ministra transportu dotyczące nalewaków

Rozporządzenie ministra transportu dotyczące urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U.2006. 181.1335) reguluje sprawy związane z:

  • budową,
  • wymaganiami technicznymi,
  • zabezpieczeniami,
  • oznakowaniem,
  • rodzajami i częstotliwością badań

dla urządzeń służących do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w szczególności urządzeń służących do napełniania cystern materiałami niebezpiecznymi.

Pełny tekst rozporządzenia