Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | rodzaje prowadzonych kursów ADR

Rodzaje prowadzonych kursów ADR

Kurs podstawowy ADR muszą ukończyć wszystkie osoby zajmujące się przewozem towarów niebezpiecznych. Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym uprawnia do pracy w charakterze kierowcy ADR z wyjątkiem:

  • przewozu towarów należących dla klasy 1 (towary wybuchowe)
  • przewozu towarów należących do klasy 7 (towary promieniotwórcze)
  • przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach

Aby zdobyć uprawnienia w tych trzech przypadkach trzeba ukończyć szkolenie specjalistyczne, osobne dla każdego z tych przypadków i nalezy zdać z tego zakresu egzamin. Nie można jednak przystąpić do egzaminu specjalistycznego nie mając uprawnień w zakresie podstawowym. Jeśli na przykład ktoś ma uprawnienia podstawowe kończące się za trzy lata i chce rozszerzyć swoje upranienia na przewóz w cysternach to może to zrobić. Musi ukończyć kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach i zdać egzamin. Uprawnienia dla cystern zostaną mu przyznane wyłącznie na trzy lata czyli do terminu ważności uprawnień podstawowych. 

Kursy ADR dzielą się również na kursy początkowe i doskonalące. Jeśli ktoś nie miał uprawnień kierowcy ADR musi ukończyć kurs zwany początkowym. Jeśli ktoś uprawnienia kierowcy ADR posiada i chce te uprawnienia przedłużyć może skończyć zarówno kurs początkowy jak i tak zwany kurs doskonalący, który ma tę zaletę, że jest krótszy.

Kurs doskonalący można skończyć w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR. Przedłużenie jest na kolejnych 5 lat. 

Przykład - ktoś ma uprawnienia ważne do 30 listopada 2017. W styczniu 2017 ukończył kurs doskonalący i zdał egzamin. Uprawnienia kierowcy ADR będą przedłużone do listopada (!) 2022 roku. 

Każde przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem towarów niebezpiecznych musi podjąć współpracę z tak zwanym doradcą DGSA. Żeby usyskać uprawnienia doradcy DGSA należy mieć wyższe wykształcenie, zdac trudny egzamin i ukończyć kurs dla kandydatów na doradców.