Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | Przepisy ADR 2015

Przepisy ADR 2015

Poniżej zamieszczam linki do przepisów ADR wersja 2015. Są to pliki opracowane przez Ministerstwo właściwe w sprawach transportu. Każdy rozdział jest w osobnym pliku.

Rozdział 1- Przepisy ogólne

Rozdział 2 - Klasyfikacja

Rozdział 3 - Przepisy ogólne dotyczące wykazu towarów niebezpiecznych

Rozdział 3 - Tabela towarów niebezpiecznych

Rozdział 3 - Przepisy szczególne

Rozdział 4 - Przepisy dotyczące stosowania opakowań i cystern

Rozdział 5 - Procedury nadawcze

Rozdział 6 - Wymagania dotyczące konstrukcji i badania opakowań i cystern

Rozdział 7 - Przepisy dotyczące warunków przewozu,załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem

Rozdział 8 - Wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania i dokumentacji,

Rozdział 9 - Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów

Z tych plików najłatwiej i najwygodniej się korzysta, bowiem w tej wersji aktywna jest wyszukiwarka słów. Wersja oficjalna ADR zamieszczona w Dzienniku Ustaw jest zamieszczona w nieco innym układzie. W wersji oficjalnej przepisy ADR dostępne są w czterech plikach pdf.

Są to tom 1 zawierający:

 • treść umowy ADR
 • część 1 - pzepisy ogólne
 • część 2 - klasyfikacja
 • część 3 - Wykaz towarów niebezpiecznych - przepisy ogólne
 • część 3 - tabela A 

oraz tom 2 zawierający;

 • część 3 - przepisy szczególne, pakowanie w ilociach ograniczonych i wyłączonych
 • część 4 - przepisy dotyczące stosowania opakowań i cystern
 • część 5 - procedury nadawcze
 • część 6 - wymagania dotyczące konstrukcji i padania opakowań, dużych opakowań do przewozu luzem, dużych opakowań, cystern i kontenerów do przewozu luzem
 • część 7 - przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem
 • część 8 - wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania i dokumentacji
 • część 9 - wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów

Pozostałe dwa pliki to ADR w wersji angielskiej.