Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | Pakiet przewozowy

Pakiet przewozowy

Pakiet przewozowy czyli ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów została uchwalona 09.03.2017 i 31 marca podpisana przez Prezydenta. 

Tekst ustawy dostępny pod poniższym linkiem. Jest to wersja zaktualizowana na dzień 31.10.2018. Czyli tekst obejmuje zmiany po wprowadzeniu lokalizatorów

ustawa pakiet przewozowy 

13 grudnia 2018 roku w Dzienniku Ustaw nr 2332 ukazało się obwieszczenia Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Ta oficjalna ujednolicona wersja jest dostępna pod adresem:

 tekst jednolity - obwieszczenie Marszałka Sejmu RP

I na koniec rozporządzeni Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozów

Rozporządzenie 

 Ustawa o zmianie ustawy (SENT 4)