Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | organizacja kursu i wymagania stawiane kandydatom

organizacja kursu i wymagania stawiane kandydatom

      Szkolenia realizowane są w różnym zakresie. Większość dotyczy obsługi urządzeń do napełniania/oprózniania cystern materiałami niebezpiecznymi należącymi do klasy 3 według ADR - czyli m.in. paliw i dodatkowo obsługi urządzeń służących do napełniania/oprózniania cystern LPG. Jest to jedno łączne szkolenie. W razie potrzeby organizowane są szkolenia w innym zakresie, np dla materiałów ciekłych zapalnych i żrących.

      Szkolenia odbywają się w Łodzi, lub u zlecjaącego szkolenie. Egzaminy dla najbardziej popularnych szkoleń odbywają się w Wieluniu i w Łodzi - tego samego dnia.      

      Kandydaci muszą potwierdzić wykształcenie ponadpodstawowe (zawodowe, średnie, wyższe) - wpisują to wykształcenie na wniosku, nie muszą przedstawiać dokumentu potwierdzajacego. Na wniosku należy również potwierdzić posiadanie dwumiesięcznej praktyki w zakresie obsługi urządzeń do napełniania cystern, ale i w tym zakresie nie jest wymagany żaden dokument potwierdzający. Należy natomiast przedstawić ksrokopię ważnych badań lekarskich (takich jakie należy wykonać przy podjęciu zatrudnienia).

      Od momentu pierwszego spotkania w ramach szkolenia do egzaminu mija na ogół od 2,5 do trzech tygodni. Takie są procedury stosowane przez Transportowy Dozór Techniczny, który przeprowadza egzamin. Procedury te wynikają z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych  (Dz.U. z 2001 roku nr 79 poz. 849) i tego trybu w żaden sposób nie można przyspieszyć. Należy równiez mieć świadomość, że od dnia egzaminu do dnia otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego mija zazwyczaj co najmniej 7 dni. Zaświadczenia te są wysyłane pocztą przez Transportowy Dozór Techniczny, albo na adres firmy prowadzącej szkolenie, albo bezpośrednio na adres słuchacza. W dniu egzaminu uczestnik szkolenia może co najwyżej otrzymać potwierdzenie od mojej firmy, że przystąpił do egzaminu i ten egzamin zdał (o ile go oczywiście zda). Niekiedy takie zaświadczenie pomaga w podjęciu pracy.

      Zupełnie inne procedury obowiązują w przypadku szkoleń realizowanych dla pracowników jednostek wojskowych. W tym przypadku egzamin przeprowadza Wojskowy Dozór Techniczny i szkolenie odbywa się na podstawie innego programu, bowiem przepisy obowiązujące w wojsku są inne.