Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | Nasze ceny

Nasze ceny

Nasze ceny są umiarkowanie niskie. Zależą od wielu czynników i są ustalane indywidualnie, na podstawie rozmowy. Kilka ogólnych uwag na ten temat poniżej.

  • dla usług doradztwa DGSA, cena zależy od ilości środków transportowych, wielkości przewozów i oczekiwań Zlecającego w stosunku do doradcy.
  • dla szkoleń, cena zależy od wielkości grupy, miejsca szkolenia, miejsca przeprowadzenia egzaminu i zakresu współpracy ze Zlecającym. Cena zależy też od rodzaju szkolenia 
  • cena podstawowa dla szkoleń z zakresu obsługi urządzeń NO wynosi 550 zł
  • Informacje na temat ceny kursów ADR znajdują się w osobnej zakładce "ceny naszych kursów ADR"