Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | materiały szkoleniowe

materiały szkoleniowe

 

Dostęp do materiałów mają uczestnicy szkolenia ADR, którzy na szkoleniu otrzymują hasło otwierające materiały szkoleniowe

 Materiały w zakresie szkolenia podstawowego 

Materiały w zakresie szkolenia specjalistycznego - przewóz w cysternach

Zasady postępowania ratowniczego