Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | Doświadczenie szkoleniowe

Doświadczenie szkoleniowe


Wykaz ośrodków szkolenia z jakimi od 2003 roku współpracował lub współpracuje prowadzący firmę :

TOWARY NIEBEZPIECZNE DORADZTWO DGSA I SZKOLENIA STANISŁAW WŁODARCZYK


- AUTO-BIS Marcin Dębowski Tomaszów Mazowiecki

- Agencja Usług Oświatowych L-MOT Spółka z o.o. Piotrków Trybunalski

- Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

- „Nasza Era” Centrum Szkoleń i Rozwoju s.c., Żyrardów

- Ośrodek Szkoleniowy Dokształcania i Doskonalenia Kadr "ANPO: s.c. Piotrków Tryb.

- Przewóz Towarów Niebezpiecznych Doradztwo i Szkolenia Edward Salamon, Łódź

- Przewóz Towarów Niebezpiecznych Doradztwo i Szkolenia Piotr Salamon, Łódź

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Łódź

- Zakład Doskonalenia Zawodowego, Łódź

- Zakład Doskonalenia Zawodowego, Łowicz

- Zakład Doskonalenia Zawodowego, Piotrków Trybunalski

- Zakład Doskonalenia Zawodowego, Skierniewice