Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | Czas trwania kursów zakres egzaminy

Czas trwania kursów zakres egzaminy

Minimalny czas trwania kursu podstawowego początkowego wynosi 18 godzin + jedna godzina na każde 5 osób zajęć praktycznych.

Kursy specjalistyczne to minimum:

  • dla cystern - 14 godzin 
  • klasy 1 -  8  godzin 
  • dla klasy 7  - 8  godzin 

Kurs podstawowy ma za zadanie zaznajomienie uczestnika szkolenia z podstawowymi wymaganiami ADR. Osoba po tym kursie i po zadaniu egzaminu jest przygotowana do realizacji większości przewozów z wyjątkiem przeowzu w cysternach i z wyjątkiem przewozu towarów szczególnie niebezpiecznych, należących do klasy 1 i klasy 7 według ADR (towary wybuchowe i promieniotwórcze)

Egzamin trwa odpowiednio:

egzamin podstwowy dla wszystkich klas - 60 minut - pytań 30  

egzamin specjalistyczny dla przewozu w cysternach- 40 minut - pytań 18

egzamin specjalistyczny dla klasy 1- 30 minut - pytań 15

egzamin specjalistyczny dla klasy 7 - 30 minut - pytań 15

 

Egzamin ma wynik pozytywny jeśli egzaminowany odpowie poprawnie na 2/3 pytań. Egzamin jest testowy. Na każde pytanie są podane trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.