Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | Ceny naszych kursów ADR

Ceny naszych kursów ADR

     Aktualna cena wynosi obecnie 450 zł dla kursu podstawowego i 390 dla kursu specjalistycznego (przewóz w cysternach).

Dla osób, które będą robiły równocześnie dwa szkolenia (w zakresie podstawowym i w cysternach) cena będzie wynosić tylko 750 zł. 

 

Za wydruk świadectwa wpłaca się jeszcze 50,50 do Wytwórni Papierów Wartościowych. Ta wpłata może być zrealizowana przeze mnie, więc wówczas trzeba dopłacić do wyżej podanych cen jeszcze 50,50. Osoba która robi kurs podstawowy i w cysternach 50,50 zł płaci tylko raz. 

Zawsze będziemy przy tym stosować system rozsądnych upustów:

- dla firm stale współpracujących,

- dla osób odnawiających uprawnienia

- przy zgłoszeniu grupy osób,

- w przypadku osób zapisujących się równocześnie na kurs obsługi nalewaków cystern i w podobnych sytuacjach. 

I zawsze można cenę negocjować. 

Dla kursów specjalistycznych w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 i 7 i dla kandydatów na doradców ADR ceny bedą ustalane na bieżąco w przypadku zainteresowania tymi kursami